Zdravotné a infekčné
odpady

Odpady, ktoré pochádzajú zo zdravotných alebo veterinárnych zariadení, si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Medzi takéto zariadenia patria napríklad rôzne ambulancie, nemocnice, lekárne, laboratórne diagnostiky, opatrovateľské ústavy, ale aj kozmetické či tetovacie štúdiá. Ako súčasť prevencie nákazy musí byť takýto odpad prísne triedený. My poskytujeme špeciálne zberné nádoby s rôznym objemom, vďaka ktorým vieme zabezpečiť prísne bezpečnostné štandardy.

O aký odpad ide?
Použité zdravotnícke pomôcky na jedno použitie, zubný amalgám, röntgenové snímky a filmy, lieky po expirácii, cytostatiká, ostré predmety, jednorazové odberné sety, chemikálie, patologický odpad, krvné vrecká a pod.

Nebezpečné odpady

Odpady, ktoré sú kvôli svojim škodlivým vlastnostiam nebezpečné pre ľudí alebo životné prostredie, zaraďujeme medzi tzv. nebezpečné odpady. Sú to odpady, ktoré ohrozujú zdravie ľudí, znečisťujú kvalitu vôd a ovzdušia alebo môžu byť horľavé či výbušné. Vozidlá, ktoré prepravujú uvedené odpady, musia byť v zmysle nariadenie ADR na takýto prevoz špeciálne uspôsobené. Nebezpečné odpady vznikajú v rôznych odvetviach hospodárstva, výroby, servisu či v poľnohospodárstve.

O aký odpad ide?
Odpadové oleje alebo zmesi oleja a vody, farby a nátery, chemikálie (kyseliny, zásady, rozpúšťadlá), odpady obsahujúce ortuť, pesticídy, batérie, žiarivky a úsporné žiarivky, prázdne obaly kontaminované nebezpečnými látkami či odpadové plynné chladivá a iné.

Poskytujeme kompletný servis – od zberu, skladovania a distribúcie do spaľovacích alebo recyklačných zariadení až po evidenciu a administratívu

Expertíza
Expertíza

Zabezpečíme vstupný audit či analýzu odpadov a navrhneme Vám najvhodnejšie riešenie pre ich likvidáciu v rámci legislatívneho rámca.

Efektivita
Efektivita

Zber vykonáme na území Slovenska. Využívame aj náš medzisklad odpadov v Bratislave.

Environmentálna zodpovednosť
Environmentálna zodpovednosť

Ochrana životného prostredia je jeden z našich základných princípov na ktorom staviame. 

Naši klienti a partneri

Radi sa s Vami podelíme o naše dlhoročné skúsenosti.
Neváhajte nás kontaktovať.